Calendar Pages -- Thai Language Only - Lecture Series No.1: Passages in Modern Art (2nd group)May 31st, 2011

Thai Language Only - Lecture Series No.1: Passages in Modern Art (2nd group)

Thai Language  Only - Lecture Series No.1: Passages in Modern Art (2nd group)0

สำหรับประชาสัมพันธ์

Lecture Series No.1: Passages in Modern Art (2nd group)

(*the lecture will be in Thai, with enrollment fee)

28 มิถุนายน 2554 - 21 กรกฎาคม 2554
ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 17:30 - 20:00 น. ณ ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน
โดย คุณ จิตติ เกษมกิจวัฒนา และ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน
(* รับผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย 20 คน)

 

Lecture Series No.1: Passages in Modern Art (2nd group)
หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ร่วมกับคุณ จิตติ เกษมกิจวัฒนา ศิลปินและภัณฑารักษ์อิสระ มีความภูมิใจเสนอ การบรรยายประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ ซึ่งจะพาท่านผู้สนใจเดินทางย้อนเวลากลับไปที่จุดเริ่มต้ นของการเปลี่ยนแปลง ทางความคิด / สังคม / วัฒนธรรม ในช่วงปี ค.ศ. 1600 ในยุโรป และทำความเข้าใจกับคำว่า MODERNITY, MODERNISM และ THE ENLIGHTENMENT PROJECT จากนั้นจะมีการทำความรู้จักศิลปะสกุลต่างๆ ในช่วงเวลานั้น จนถึงการเคลื่อนไหวทางศิลปะในช่วงปี ค.ศ. 1970

การเรียนการสอนในครั้งนี้ จะเน้นการศึกษาศิลปะสกุลต่างๆ ควบคู่ไปกับบริบท ทางความคิด /สังคม / วัฒนธรรม ในช่วงเวลานั้นๆ

การเรียนการสอนมีทั้งหมด 8 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมง 30 นาที โดย 30 นาทีสุดท้ายในแต่ละครั้ง จะเป็นช่วงพูดคุยแลกเปลี่ยนหลังการบรรยาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:
- เป็นผู้สนใจในด้านศิลปะวัฒนธรรม
- จบการศึกษาชั้นมัธยมปลาย เป็นอย่างน้อย มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะมาบ้าง
- มีทักษะในการ พูด/ฟัง/อ่าน/เขียน ภาษาไทยอ ยู่ในระดับดี
- กรุณากรอกใบสมัคร พร้อมแนบประวัติโดยย่อ และความประสงค์ในการสมัคร
* ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4


หมายเหตุ:

ค่าเล่าเรียน: คนละ 5,000 บาท / การบรรยาย 8 ครั้ง

กรุณาสำรองที่นั่ง และโอนค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีของหอศิล์ป พร้อมส่งสำเนาใบโอน

* ภายใน วันที่ 10 มิถุนายน 2554

ตารางเวลาเรียน:


CLASS 1: TRANSITION: THE RENAISSANCE / BAROQUE / ROCOCO

28 มิถุนายน 2554

 

CLASS 2: NEO CLASSICISM / ROMANTICISM / REALISM

30 มิถุนายน 2554

 

CLASS 3: IMPRESSIONISM / EXPRESSIONISM / SYMBOLISM

5 กรกฎาคม 2554


CLASS 4:  FAUVISM / CUBISM / FUTURISM

7 กรกฎาคม 2554


CLASS 5: RUSSIAN AVANTGARDE / BAUHAUS / DE STIJL

12 กรกฎาคม 2554


CLASS 6: DADA / SURREALISM / NEW REALISM

14 กรกฎาคม 2554


CLASS 7: NEW YORK SCHOOL / POP ART

19 กรกฎาคม 2554


CLASS 8: DEMATERIALIZATION OF ART

21 กรกฎาคม 2554

 

เกี่ยวกับผู้บรรยาย

 

จิตติ เกษมกิจวัฒนา เกิดที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิจิตรศิลป์ ที่มหาวิทยาลัย RMIT กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2544 จิตติ มีผลงานในวงการศิลปะมากกมายในฐานะ ศิลปิน ภัณฑารักษ์ที่อะเบาท์สตูดิโอ/อะเบาท์คาเฟ่ อาจารย์พิเศษ ผู้จัดงานอีเวนท์ และบรรณาธิการร่วมของนิตยสาร Ver งานแสดงนิทรรศการเดี่ยวของเขา ได้แก่ Touch the Ground ที่ห้องศิลปะ โปรเจ็ค 304 กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2543, when two become one / when 2 become 1 ที่อะเบาท์สตูดิโอ/อะเบาท์คาเฟ่ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2540, และ [ ... ] ที่ The Bangkok Playhouse, กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2539 งานแสดงนิทรรศการกลุ่ม ได้แก่ With(in) ที่ Art In general มหานครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2545, Alter Ego โครงการศิลปะร่วมสมัยไทย-ยุโรป ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2542, A Step Before…Blissful Retreat, Moulden Art Project (MAP) ที่เมือง Moulden, NT ประเทศออสเตรเลีย ในปี พ.ศ. 2542, Cities on the Move ซึ่งเป็นนิทรรศการสัญจรไปที่ Succession กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย, Musee d’art Contemporain de Bordeaux, ประเทศฝรั่งเศส, P.S.1 Contemporary Art Center เมืองควีนส์ มหานครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา, Louisiana Museum of Modern Art ที่ Humlebæk ประเทศเดนมาร์ค และ Hayward Gallery ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2542, และ Do It: Thai Version ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2539 ตั้งแต่ปี 2546-2553 จิตติได้บวชเป็นพระภิกษุที่ภาคเหนือของประเทศไทย ขณะนี้เขาเป็นศิลปินและภัณฑารักษ์อิสระ ทำงานและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณ เพ็ญวดี นพเกตุ มานนท์

สำนักงาน: 02.612.6741 / 02.219.2911

มือถือ 084.709.3440

อีเมลล์ penwadee@jimthompsonhouse.com

 

สอบถามฝ่ายบัญชี กรุณาติดต่อ

คุณ ครรธารัตน์ สุขเจริญพงษ์

สำนักงาน: 02.219.2911 / 02.612.6741

อีเมลล์: administration@jimthompsonhouse.com

 

หอศิลป์ บ้านจิม ทอมป์สัน  

6 ซอยเกษมสันต์ 2 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กทม 10230

อีเมล์ artcenter@jimthompsonhouse.com  

เว็บไซต์ www.jimthompsonhouse.com / www.thejimthompsonartcenter.org

 

 

Lecture Series No.1: Passages in Modern Art (2nd group)

28 มิถุนายน 2554 - 21 กรกฎาคม 2554
เวลา 17:30 - 20:00 น.
ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องสมุดวิลเลียม วอร์เรน
โดย คุณ จิตติ เกษมกิจวัฒนา และ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน

 

ชื่อ - สกุล:

_______________________________________________________________

ที่อยู่:

_______________________________________________________________

เบอร์ติดต่อ / อีเมลล์: _______________________________________________________________

สถานที่ทำงาน / ตำแหน่ง: _______________________________________________________________

ได้รับข่าวสารจาก:

_______________________________________________________________

                                               

 

(__________________________________)

                                                                        ลายเซ็นต์ผู้สมัคร

 

(__________________________________)

 วัน / เดือน / ปี

 

  • กรุณากรอกใบสมัคร พร้อมแนบประวัติโดยย่อ และความประสงค์ในการสมัคร

(ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)

  • กรุณาสำรองที่นั่ง และโอนค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีของหอศิล์ป พร้อมส่งสำเนาใบโอน

(ภายใน วันที่ 10 มิถุนายน 2054)

·                            ชื่อบัญชี มูลนิธิ เจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน

ธนาคาร กรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ บัญชีสะสมทรัพย์

            เลขที่บัญชี 147 - 0 - 767 - 656

 

สอบถามฝ่ายบัญชี กรุณาติดต่อ